Entrades

Expodidàctica 2012 - Bossa

Expodidàctica : notes d’examen

Ahir dia 21 de març vam estar a Expodidàctica al recinte firal de BCN per veure les novetats i parlar amb gent especialista en el sector. Malauradament, no vam assistir a cap dels tallers que s'organitzaven a l'AulaTAC o les jornades Espiral-DIM-Aula…
dafo y swot

DAFO no es SWOT

Cada idioma muestra la forma de pensarde las personas que lo hablan. DAFO : debilidades, amenazas,fortalezas y oportunidades. SWOT: strenghts (F) ,weaknesses (D), opportunities (O), threats (A). Los hispanohablantes: primero todo…